Prezentacja literackiego białorusko-ukraińskiego almanachu "Sprawa" 09.05.2016


Związek Ukraińców Podlasia Oddział w Białymstoku serdecznie zaprasza na prezentację literackiego almanachu „Sprawa”, wydawanego przez Towarzystwo Ukraińskiej Mowy i Literatury przy Związku Pisarzy Białoruskich. Podczas spotkania będzie można usłyszeć o tradycyjnej kulturze ziemi brzeskiej, ukraińskim ruchu na terenach Brześcia, stosunkach ukraińsko-białoruskich. Gościem spotkania będzie Wiktor Misijuk – przewodniczący Ukraińskiego Stowarzyszenia Naukowo-Pedagogicznego „Berehynia” w Brześciu, historyk, kulturoznawca. Miejsce: Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. Data: 09 maja 2016 r., godz. 18.00, wstęp wolny.

Spotkanie Bractwa Trzech Św. Hierarchów - "Pouczenia Ojca Cerkwi św. Jana Złotoustego na Wielki Tydzień i Paschę" 21.04.2016

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza 21 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie z s. Elżbietą z Domu Zakonnego w Zaleszanach. Temat spotkania to: "Pouczenia Ojca Cerkwi św. Jana Złotoustego na Wielki Tydzień i Paschę-Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa". Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Wszechnica Kultury Prawosławnej: „Życie eucharystyczne w kontekście tradycji wybranych lokalnych (autokefalicznych) Cerkwi” 04.04.2016

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2015/2016. Na najbliższym spotkaniu prelegentem będzie ks. archimandryta Tymoteusz z Monasteru św. Dymitra w Sakach, który przedstawi temat „Życie eucharystyczne w kontekście tradycji wybranych lokalnych (autokefalicznych) Cerkwi”.
Jednocześnie przypominamy, że zmianie uległa data spotkania. Termin wykładu to 4 kwietnia 2016 r. (poniedziałek), godz. 18.00.
Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5. Wstęp wolny!
Wszechnica Kultury Prawosławnej organizowana jest przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego.

Spotkanie Bractwa Trzech Św. Hierarchów - "Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu" 31.03.2016

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego zaprasza na spotkanie dotyczące Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Spotkanie odbędzie się 31 marca o godz. 18:00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku (ul. św. Mikołaja 5).
Spotkanie składa się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowany zostanie film "Monaster Supraski" autorstwa Romana Wasiluka, w drugiej zaś zebrani będą mieli możliwość wysłuchania archimandryty Andrzeja (Borkowskiego), który opowie m. in. o pracach nad przywróceniem fresków w cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

XX Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich (etap rejonowy) 21.03.2016

W dniu 21.03.2016 r. (poniedziałek) w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędą się eliminacje rejonowe XX Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowańskich. Celem Turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży języka cerkiewnosłowiańskiego, zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu Cerkwi poprzez czytanie tekstów cerkiewnosłowiańskich w trakcie nabożeństw oraz prezentacja umiejętności czytania i rozumienia wybranych modlitw w języku cerkiewnosłowiańskim. Uczestnikami turnieju są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dlatego też zakres tematyczny turnieju jest zróżnicowany - od modlitw z zakresu programu nauczania religii w szkole podstawowej, troparionów, kondakionów Dwunastu Głównych Świąt, do Psałterza i Apostoła wybranych sakramentów. Początek eliminacji o godz. 10:00.

Do nabycia w CKP: "Synaksarion - luty" hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra 02.03.2016

W Centrum Kultury Prawosławnej jest już do nabycia II tom Synaksarionu hajnowskiego Wydawnictwa Bratczyk. Synaksarion będzie stanowić 12-tomowe dzieło, zbierające żywoty świętych od czasów Chrystusa po dzień dzisiejszy. Autorem opracowania jest atoski mnich Makary z monasteru Simonopetra.
W drugim tomie znajdziemy wspomnienie apostołów, patriarchów, biskupów, kapłanów, diakonów, mnichów, prawowiernych książąt, ale i ogrodnika, krawca, stolarza - męczenników. Straconych żołnierzy, wspomnienia świętych znanych i nieznanych; z całego świata. Także świętych żyjących w czasach, gdy Kościół Zachodni był nierozerwalną częścią Kościoła Powszechnego. Święci są jedynymi niezmiennymi autorytetami życia duchowego dla wszystkich poszukujących zbawienia. Podążanie ich śladami z pewnością wzbogaci nas o cenne wskazówki na drodze poszukiwania Boga. Serdecznie polecamy!

Wszechnica Kultury Prawosławnej: „Żywość Tradycji chrześcijańskiej” 29.02.2016

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2015/2016. Tym razem prelegentem będzie Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocko-Gdański Jakub. Wystąpi on z tematem „Żywość Tradycji chrześcijańskiej”. Termin wykładu: 29 luty 2016 r. (poniedziałek), godz. 18.00. Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5. Wstęp wolny!
Wszechnica Kultury Prawosławnej organizowana jest przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego.

"Sobór Wszechprawosławny - kontynuacja Tradycji czy oczekiwanie zmian, nadzieje i znaki zapytania ?" - spotkanie Bractwa Trzech Świętych Hierarch 25.02.2016

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego zaprasza na spotkanie z Ojcem Andrzejem Kuźmą na temat: "Sobór Wszechprawosławny - kontynuacja Tradycji czy oczekiwanie zmian, nadzieje i znaki zapytania ?". Odbędzie się ono 25 lutego (czwartek) o godz. 18.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.
Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Spotkanie świąteczne Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów 10.02.2016

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów zaprasza 11-12 lutego na święto Bractwa - Sobór Trzech Wielkich Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego. Rozpocznie się ono 11.02 (czwartek) o godz. 17.00 - całonocnym czuwaniem w monasterze w Supraślu. W dn. 12.02 (piątek) o godz. 5.00 Święta Liturgia sprawowana będzie w dolnej cerkwi soboru św. Mikołaja. Śpiewajać podczas nabożeństwa będą siostry z Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach. O godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie świąteczne w Centrum Kultury Prawosławnej z udziałem Sióstr z Turkowic oraz projekcją filmu Katarzyny Popławskiej "Monaster w Turkowicach".

Do nabycia w CKP: "Najświętsza Bogarodzico zbaw nas" Jarosław Charkiewicz 05.02.2016

Nakładem Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ukazała się kolejna książka Jarosława Charkiewicza. Tym razem poświęcona została ona miejscu Matki Bożej w prawosławnej teologii i ikonografii. Z takich też dwóch części składa się książka.
Pierwsza część to, opatrzona licznymi cytatami uznanych autorytetów z zakresu teologii, opowieść o różnych aspektach teologii maryjnej w Prawosławiu. Autor pisze w niej zarówno o starotestamentowych praobrazach Matki Bożej oraz jej życiu, jak i o początkach kultu Bogarodzicy w chrześcijaństwie. W dalszej części omawia on podstawowe tytuły, które w Cerkwi prawosławnej używane są wobec Bogarodzicy oraz kwestie związane z jej naturą, a zaraz potem teologiczne i praktyczne znaczenie kultu Bożej Rodzicielki w życiu Cerkwi i wiernych. Tę część kończy przybliżenie różnych sfer kultu Matki Bożej, ze szczególnym podkreśleniem modlitewno-liturgicznego obcowania z nią. --->
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|