Prawosławny przekład Ewangelii - wydanie II 20.11.2015

W ubiegłym roku nakładem Warszawskiej Metropolii Prawosławnej została wydana Święta Ewangelia w nowym przekładzie. Ze względu na duże zainteresowanie właśnie ukazało się jej II wydanie.
Do tej pory pojawiło się już co najmniej kilka pełnych polskich przekładów Pisma Świętego, żaden z nich nie był jednak uważany za odpowiadający naszej Cerkwi do użytku liturgicznego. Dlatego też od lat komisja soborowa pracowała nad oficjalnym, prawosławnym tłumaczeniem. Po akceptacji św. Soboru Biskupów naszej Cerkwi z drukarni wyszła „Święta Ewangelia” w prawosławnym przekładzie na język polski. Oprawione w twardą, trwałą oprawę, zaopatrzone w stosowne tasiemki-zakładki wydanie zapewne znajdzie się w każdej cerkwi i w prawosławnym domu. Ewangelia, jak żadna inna księga, powinna być codzienną lekturą każdego chrześcijanina i jak żadna inna księga, powinna być dla nas źródłem przemyśleń, inspiracji i działań. Książka dostępna jest m.in. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Projekcja filmów o domach zakonnych w Kostomłotach i Wysowej 17.11.2015


Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku 17 listopada (wtorek) o godz. 18.00 na projekcję filmów pani Katarzyny Popławskiej o domach zakonnych św. Serafina z Sarowa w Kostomłotach i Opieki Matki Bożej w Wysowej. Autorka filmów jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej im. L. Schillera w Łodzi. Pracuje jako dziennikarz TVP Białystok. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Do nabycia w CKP: "Liturgia śmierci i kultura współczesna" o. Aleksander Schmemann 09.11.2015

Tytuł nowej książki protoprezbitera Aleksandra Schmemanna może wprawić w zdumienie. „Liturgia śmierci i nowoczesna kultura śmierci" - to sformułowania niejasne i bardzo ryzykowne. Chciałbym jednak ostrzec czytelnika przed pragnieniem wejścia w spór o tytuł bez otwierania książki.
„Religia martwych” pozostaje istotną częścią naszej kultury, nawet jeśli umyka to naszej uwadze. W XXI wieku, tak samo jak dwa czy pięć tysięcy lat temu. „religia martwych” przenika wszystkie tradycje i rytuały związane ze śmiercią oraz pamięcią o zmarłych. Twierdzenie to dotyczy przeróżnych krajów, chociaż ich związek z „religią martwych” przejawia się na różne sposoby. Protoprezbiter Aleksander Schmemann opisuje Amerykę lat 70. XX wieku. Współczesna Rosja nie jest tu wyjątkiem. Najbardziej uderzającym, lecz nie jedynym przykładem, jest mauzoleum z ciałem Lenina, które prawie ćwierć wieku po upadku reżimu komunistycznego nadal pozostaje na Placu Czerwonym i jest mało prawdopodobne, aby w dającej się przewidzieć przyszłości zostało ono pochowane.

Nauka tańca gruzińskiego - spotkanie organizacyjne 05.11.2015

Bractwo Młodzieży Prawosławnej, Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku oraz Stowarzyszenie OrthNet zapraszają wszystkich chętnych do udziału w kursie tańca gruzińskiego. Zajęcia będą prowadzić wolontariusze z Gruzji przebywający w Polsce w ramach programu wymiany studentów Erasmus+.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku już w ten czwartek (5 listopada 2015 r.) o godz. 19.00. W przypadku dużego zainteresowania planowany jest podział na grupy wiekowe.
Wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy. Osoby zainteresowane, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniu w najbliższy czwartek prosimy o kontakt mailowy kontakt@cerkiew.pl.
 

Informacja o zmianie godzin pracy Centrum Kultury Prawosławnej w dniach 31.10- 01.11.2015

Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach ulegną zmianie godziny otwarcia Centrum Kultury Prawosławnej. Będą przedstawiały się one następująco:

31.10.2015 - sobota - 8:00-15:00
01.11.2015 - niedziela - nieczynne

A już od poniedziałku zapraszamy tradycyjnie między 08:00 a 20:00.

"Prawosławie a współczesny świat" - spotkanie Bractwa Trzech Świętych Hierarchów 29.10.2015

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza 29 października (czwartek) b.r. o godz. 18.00 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie z ojcem archimandrytą Warsonofiuszem na temat: "Prawosławie a współczesny świat".
Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Program Wszechnicy Kultury Prawosławnej - rok akademicki 2015/2016 26.10.2015

Wszechnica Kultury Prawosławnej organizowana jest przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego. Wykłady odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, wstęp jest wolny. Na rok akademicki 2015-2016 zaplanowano następujący program:
• Przygotowania do Wszechprawosławnego Soboru. Tradycja czy wymogi czasu?
• Czy zmiany językowe w Liturgii naruszają Tradycję Cerkwi? Problematyka związana z tłumaczeniem tekstów liturgicznych na j. polski
• Jedność Cerkwi i wielość Tradycji. Tradycja, zwyczaje i obrzędowość w diecezji Przemysko-Nowosądeckiej
• Proces powrotu Unitów do Prawosławia w latach 30-stych XIX w. na białostocczyźnie
• Żywość Tradycji chrześcijańskiej
• Życie eucharystyczne w kontekście tradycji wybranych lokalnych (autokefalicznych) Cerkwi

Spotkanie Bractwa Trzech Świętych Hierarchów 15.10.2015

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza na pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie, które odbędzie się 15 października br. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Program spotkania:
- 18.00 - molebień w soborze św. Mikołaja,
- 18.30 - spotkanie z opiekunem Bractwa Ojcem Ihumenem Iowem
- projekcja filmu Romana Wasiluka o Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej pt. „W służbie świętego Onufrego”.

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

"O, Wsiepietaja Mati" - nowa płyta z muzyką cerkiewną 14.10.2015

W sierpniu ukazała się nowa płyta z muzyką cerkiewną. Album "O, Wsiepietaja Mati" zawiera jedenaście utworów poświęconych Matce Bożej. Jest to pierwsza płyta Chóru "Filoi" (gr. "φίλοι", czyt. "fili") działającego przy Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.
Chór "Filoi" (z gr. "Przyjaciele") powstał z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Nazwa chóru, którego dyrygentką jest Marta Filimoniuk, doskonale opisuje relacje tworzących go osób. Są to młodzi ludzie pochodzący z Białegostoku i okolic. Pielęgnują swoją przyjaźń poprzez wspólne spotkania i wyjazdy. Zarażają uśmiechem i optymizmem wszędzie tam, gdzie się pojawiają. Śpiewem pragną świadczyć o swej wierze, ukazywać piękno muzyki jako jednej z form modlitwy i żywej więzi z Bogiem.

Nowy numer „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej” 06.10.2015

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Wasze ręce nowy numer "Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej". Waszej szczególnej uwadze polecamy artykuł ks. Mirosława Filimoniuka poświęcony 25-leciu nauczania religii prawosławnej w szkołach. Zachęcamy też do lektury pouczającego kazania ks. Piotra Pietkiewicza poświęconego św. męcz. Gabrielowi Zabłudowskiemu. Szczególnie interesującym jest również tekst ks. Piotra "Zdrowie duchowe i psychiczne w perspektywie antropologii prawosławnej". Katechetów zainteresują zapewne informacje dotyczące nowej edycji Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Poza tym jak zwykle w naszym czasopiśmie szeroko informujemy o najważniejszych wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszej diecezji.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|