Zmiana godzin pracy archiwum 29.09.2015

Uprzejmie informujemy, że od 29 września uległy zmianie godziny pracy archiwum. W okresie wrzesień-grudzień archiwum będzie otwarte we wtorki w godzinach 08:00-12:00. Więcej informacji na temat archiwum można znaleźć tutaj: http://ckp.bialystok.pl/page.php?id=12

Kurs języka rosyjskiego - spotkanie organizacyjne 03.09.2015

Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia z języka rosyjskiego dla początkujących i zaawansowanych, które odbywają się w soboty, od września do maja, w Centrum Kultury Prawosławnej. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 7 września 2015 r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku o godz. 18.00. Telefon kontaktowy: 883-772-000

Molebien przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 01.09.2015

1 września w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędzie się konferencja katechetyczna rozpoczynająca nowy rok szkolny 2015/16. Tematem przewodnim konferencji będzię 25 – lecie nauczania religii w szkołach. Spotkanie rozpocznie się molebnem celebrowanym przez JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku o godz. 17:00.
Do udziału w nabożeństwie i konferencji serdecznie zaprasza wszystkich katechetów, nauczycieli oraz uczniów Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko - Gdańskiej.

„Hymn wejścia. Elementy doświadczenia liturgicznego sakramentu jedności w Prawosławiu” 22.07.2015

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, po raz pierwszy w języku polskim, prezentuje wyjątkowe dzieło współczesnego teologa, atoskiego mnicha archimandryty Bazylego (Gondikakisa), które od chwili pierwszego, greckiego wydania w roku 1972, doczekało się wielu wznowień i tłumaczeń. Archimandryta Bazyli jest przez wielu uznawany za jednego z najwybitniejszych współczesnych teologów, chociaż nie brakuje i tych, którzy widzą w nim jednego z najważniejszych odnowicieli współczesnego monastycyzmu Świętej Góry Atos.
Niniejsza książka jest niezwykła z co najmniej dwóch powodów. Autor ukazuje teologię, która jest liturgiczna i wcielona. Zbliża do Boga, do którego nie prowadzi rozum i wiedza, lecz prawdziwie liturgiczne życie. Dla archimandryty Bazylego teologia nie jest abstrakcją, lecz życiem w modlitwie. Taka teologia zstępuję na człowieka i przez niego emanuje na innych. Dzięki odwołaniom do dziedzictwa myśli Świętych Ojców, autor pragnie ukazać, że każdy prawdziwy teolog, zmierza drogą do Boga nie tylko dlatego, aby lepiej i pełniej Go poznać, lecz przede wszystkim po to, aby Go kochać bezgranicznie i bezwarunkowo.

"Lwowski Sobór Cerkiewny 1946 roku. Przyczyny i konsekwencje" 25.06.2015

Historia Cerkwi, i ta dawna, i współczesna, obfituje w wiele ważnych wydarzeń. Niektóre spośród nich uznawane są przez historyków i badaczy wręcz za kluczowe, w sposób zasadniczy rzutujące na dalsze losy Prawosławia. Jednym z takich wyjątkowych wydarzeń dla Cerkwi prawosławnej w Europie Środkowo-Wschodniej był Sobór Cerkiewny, obradujący we Lwowie w dniach 8-10 marca 1946 roku. Na nim to została ogłoszona likwidacja unii brzeskiej 1596 roku i połączenia unitów z Rosyjską Cerkwią Prawosławną. Kwestii przygotowań do tego soboru, jego przebiegu i konsekwencjom poświęcona została książka pochodzącego z Ukrainy ks. prot. Rościsława Jaremy pt. „Lwowski Sobór Cerkiewny 1946 roku. Przyczyny i konsekwencje”, wydana przez Warszawską Metropolię Prawosławną w czerwcu bieżącego roku, będąca przekładem na język polski rozprawy doktorskiej autora napisanej pod kierunkiem ks. prof. Mariana Bendzy i obronionej w 2013 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Do nabycia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Projekcja filmu: "W służbie świętego Onufrego" 23.06.2015

Tuż przed świętem ku czci św. Onufrego zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu dokumentalnego, prezentującego historię i dzień dzisiejszy prawosławnego męskiego Monasteru w Jabłecznej. Projekcja filmu pt. „W służbie świętego Onufrego” odbędzie się 23 czerwca (wtorek) o godz. 19.00 w Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Św. Mikołaja 5. Film trwa ok. 40 minut. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

"Prawosławna tradycja ojcostwa duchowego" 09.06.2015

Tradycja duchowej opieki przez osobę doświadczoną w życiu duchowym nad tą mało jeszcze doświadczoną sięga początku istnienia Cerkwi. Jak nigdzie indziej nadal pozostaje ona żywa (choć często mało nagłaśniana) właśnie w Prawosławiu. Praktykowanie „instytucji” ojcostwa duchowego znakomicie oddaje głębię naszej wiary, jej specyfikę i przesłanie, jakie niesie światu. Prawosławie stawia bowiem życie duchowe człowieka na pierwszym miejscu nawet w tak materialistycznych i zsekularyzowanych czasach jak współczesne…
Prezentowana praca mniszki Nikołai wydaje się kompleksowa w ujęciu tematu. Ukazuje ona bowiem, z jednej strony, teoretyczno-teologiczne podstawy najważniejszych kwestii związanych z ojcostwem duchowym, a z drugiej strony, stanowi przejrzysty praktyczny przewodnik dla osób poszukujących kierownika duchowego, a poniekąd również dla tych, których Bóg – dzięki łasce Świętego Ducha i ich usilnej praktycznej aktywności modlitewno-sakramentalnej – może kiedyś powołać na ojca duchowego.

Półkolonie dla dzieci i młodzieży - zapowiedź 02.06.2015

Fundacja "Oikonomos" w tym roku tradycyjnie planuje zorganizowanie letnich półkolonii dla dzieci i młodszej młodzieży w Centrum Kultury Prawosławnej. Tegoroczny termin to 3 - 14 sierpnia 2015 r. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat. Koszt półkolonii to 400 zł. W cenę wliczone są obiad i napoje, wykwalifikowana opieka, wszelkie wyjścia i wyjazdy, ubezpieczenie NNW. Jak co roku czas spędzony na półkoloniach będzie pożyteczny dzięki zajęciom w muzeach i galeriach, ale nie zabraknie też wakacyjnego luzu - kina, zajęć sportowych, zabaw integracyjnych itp.
Karty zgłoszeniowe i karty odbioru dzieci są już dostępne na stronie internetowej www.oikonomos.pl oraz w recepcji Centrum Kultury Prawosławnej. Wypełnione dokumenty prosimy zostawiać w recepcji Centrum Kultury Prawosławnej (czynne codziennie w godz. 08:00-20:00).

"Kult świętych w Kościele prawosławnym" 25.05.2015

Do nabycia w Centrum Kultury Prawosławnej jest już najnowsza publikacja Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, autorstwa p. Jarosława Charkiewicza - "Kult świętych w Kościele prawosławnym" . Książka składa się z sześciu części. Pierwsza część poświęcona jest szeroko rozumianej kwestii świętości w Kościele. Wchodzą w nią dwa zasadnicze elementy: biblijna nauka o świętości oraz eklezjalno-patrystyczna jej wizja. U źródeł biblijnej nauki o świętości leży świętość Boga, której odbiciem powinna być świętość człowieka. Źródła tej nauki znajdują się w Starym Testamencie, zaś ukształtowaną postać przybrała ona w Nowym Testamencie. Kluczowym elementem eklezjalno-patrystycznej wizji świętości jest świętość Kościoła, źródłem której jest żyjący i działający w Kościele Bóg. Kościół jest święty swym ścisłym i nierozerwalnym związkiem ze swoją Głową – Jezusem Chrystusem i Świętym Duchem. Istotnym elementem tejże wizji świętości jest również nauka św. Ojców na temat świętości. Pierwszą część kończą rozważania na temat kierowanego przez Boga do wszystkich, którzy w Niego wierzą, wezwania do ...

Obchody X-lecia działalności Bractwa Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku 24.05.2015

Dnia 24 maja 2015 roku w Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Św. Mikołaja 5 w Białymstoku odbędą się główne uroczystości z okazji obchodów X-lecia Bractwa, na które serdecznie zapraszamy!
W programie: godz. 14.45 - molebien w Soborze Św. Mikołaja, godz. 16.00 - otwarcie wystawy w Centrum Kultury Prawosławnej z udziałem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba połączone z wykładem oraz występem chóru szkolnego. W ramach obchodów, dnia 30 maja będzie również organizowany Środowiskowy Festyn Rodzinny w Niepublicznej Szkole Podstawowej Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 30. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Zapraszamy!
|<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >  >>  >|