"O, Wsiepietaja Mati" - nowa płyta z muzyką cerkiewną 14.10.2015W sierpniu ukazała się nowa płyta z muzyką cerkiewną. Album "O, Wsiepietaja Mati" zawiera jedenaście utworów poświęconych Matce Bożej. Jest to pierwsza płyta Chóru "Filoi" (gr. "φίλοι", czyt. "fili") działającego przy Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Chór "Filoi" (z gr. "Przyjaciele") powstał z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Nazwa chóru, którego dyrygentką jest Marta Filimoniuk, doskonale opisuje relacje tworzących go osób. Są to młodzi ludzie pochodzący z Białegostoku i okolic. Pielęgnują swoją przyjaźń poprzez wspólne spotkania i wyjazdy. Zarażają uśmiechem i optymizmem wszędzie tam, gdzie się pojawiają. Śpiewem pragną świadczyć o swej wierze, ukazywać piękno muzyki jako jednej z form modlitwy i żywej więzi z Bogiem.

Inauguracyjne wydarzenie w dziejach chóru miało miejsce w 2012 roku. Była to Boska Liturgia we wsi Topilec z okazji dożynek wojewódzkich. Od tamtej pory chór uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach cerkiewnych takich jak: święto Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce, św. męcz. Gabriela w Zwierkach, św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej.

Grupa współpracuje z Bractwem Młodzieży Prawosławnej oraz Prawosławnym Serwisem Internetowym Cerkiew.pl biorąc udział w organizowanych przez nie przedsięwzięciach. Największą popularność chór zdobył w 2013 roku na X. Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach.

Album został wydany dzięki pomocy finansowej Fundacji OIKONOMOS, Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, Akademii Supraskiej oraz Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego "MAKSBUD" z Bielska Podlaskiego.

Płytę w cenie 20 zł można nabyć w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku (ul. Św. Mikołaja 5)./za: www.cerkiew.pl/
Daniel Grygiewicz