O nas

Centrum Kultury Prawosławnej jest miejscem prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej wielu prawosławnych organizacji i instytucji. Odbywają się tu próby chórów, koncerty, wystawy, prelekcje...

Siedzibę tu mają:
  • Wydział Katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej,
  • Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS,
  • Koło Białostockie Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego,
  • Bractwo Trzech Świętych Hierarchów,
  • Stowarzyszenie Prawosławna Inicjatywa ORTHNET,
  • Fundacja OIKONOMOS,
  • Biuro Radnych Forum Mniejszości Podlasia
  • Biblioteka Diecezjalna
  • Archiwum Diecezjalne.

Centrum Kultury Prawosławnej współpracuje z innymi prawosławnymi organizacjami i instucjami. Tradycjnie użyczamy miejsca na wspólne wigilie przed świętami Bożego Narodzenia i śniadania Wielkanocne.

Prowadzimy również wynajem sal i pokoi gościnnych.