Sumagot si Jesus: Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo: Malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu hindi siya makakapasok sa paghahari ng Diyos." Malinaw na makikita natin ang kanyang layunin sa Juan 20:30-31, “Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Kabanata 1 . 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. 1 Juan 3:3 - At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. if(sStoryLink0 != '') 2:1. 3. 1 Juan 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang mga Anak ng Diyos. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. 3 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio. Contextual translation of "juan 1:12 13" into English. Mission | Across the Verde Island Passages to the south is the island of Mindoro and to the west lies the South China Sea. 12 Hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama, at pinatay ang kaniyang kapatid. At bakit niya pinatay? We provide Filipino to English Translation. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 May isang iginagalang na pinuno ng mga Judio. 15 Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. { 3 At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. document.write(sStoryLink0 + "

"); 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. 1 Juan. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. 24 At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya, at siya ay sa kaniya. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 4 Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. 18 1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa’y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Malapít kay Jehova, p. 159-160 Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 23 At ito ang kaniyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesucristo, at tayo'y mangagibigan, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. > Tagalog > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri sa Bagong Tipan > Aklat ng 1 Juan Aklat ng 1 Juan. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. 2Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. salita'Sayings' denotes persuasion. Siya ay si Nicodemo. New Christian Bible Study. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog. 1 Juan 3:19-21 - Dito nga natin matitiyak na tayo'y nasa panig ng katotohanan, at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin nito. 7 Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man: ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid: 1 Juan 5:1-21—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 3 Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo: 4 At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos. { Contact | Disclaimer | 8 Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka't buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 18 Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. Sa bagay na ito'y nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Il explique que l'hypocrisie est un vice bien pratique car il lui permet d'obtenir la tranquillité. Dom Juan avoue s’être joué de son père. We also provide more translator online here. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. 2 Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan … Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. 1 Juan 3:18 - Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. Ito ay sa dahilang walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang sumasakaniya ang Diyos. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1:3 Yaong aming nakita at … —Juan 3:1-5 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 5 At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan; at sa kaniya'y walang kasalanan. Makakapasok ba siyang muli sa sinapupunan ng kaniyang ina at ipanganak? Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Si Jesus at si Nicodemo. 3 Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! (You can do that anytime with our language chooser button ). Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Juan Chapter - 3. 16 Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay dumating … Situation : Don Juan a appris de la bouche d'un spadassin La Ramée que douze hommes armés sont à sa poursuite, peut-être la troupe vengeresse dont l'a menacé Done Elvire (Acte I, 3). It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos, at iyon nga ang totoo. 20 Sapagka't kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Dios ay lalong dakila kay sa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. I JUAN 1 Ang Salitang Nagbibigay-buhay. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. bHasStory0 = true; Si Jesus at si Nicodemo. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Chapter 3: 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 19 Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan, at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin. 1 Tingnan # Jn. Contextual translation of "juan" from Spanish into Tagalog. Kabanata 3 . Tagalog Tagalog; Tamil ... (PANGARAL BILANG 3 SA MULING PAGKABUHAY) (Prayer and Fasting for Deliverance in Our Time - Sermon #3 on Revival) 08 - 03 - 2014 PM: BIGYAN NAMAN NINYO AKO NG KAPANGYARIHANG ITO (PANGARAL BILANG 2 SA MULING PAGKABUHAY) (Give Me This Power - Sermon #2 on Revival) 07 - 27 - 2014 PM: ANG GANITO (PANGARAL BILANG 1 SA MULING PAGKABUHAY) (This Kind - Sermon #1 … 17 Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. 13 Huwag kayong mangagtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan. Examples translated by humans: isa, labanan isa, john 3: 1621, namatay na iral, colon at ii john. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) 11 Sapagka't ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mangagibigan tayo sa isa't isa: 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... Would you like to choose another language for your user interface? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salitasalita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanankatotohanan. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Sapagka't ang kaniyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 1 Juan 4:1-3 - Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 3 1 Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Statement of Faith | 6 Ang sinomang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya. 1 Juan 3. Itinanong ni Nicodemo sa kaniya: Papaano maipanganganak ang taong matanda na? Siya ay isang pinuno ng mga Judio. Juan 3. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … }, 141 - To Give Us Life (a purpose of the Lord's First Coming), Study the original Hebrew/Greek with qBible. 3: … 21 Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Dios; 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 22 At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin. Scène 1. Sagot: Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang Ebanghelyo. Copyrights. Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?" Tagalog Bible: 1 John. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang … 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. } 3 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, … 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. rsg18 p. 268-269. Human translations with examples: 1 john 1:9, john 1: 1213. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Ang mga Anak ng Diyos. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. Dapat pwedeng pwede… a famous Tagalog quote similar to ...read more Scripture: Daniel 6:3 , Colossians 3:23 , Daniel 5:12 , Ecclesiastes 9:10 , 1 Corinthians 10:31 , … 14 Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. 9 Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala, sapagka't ang kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya: at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagka't siya'y ipinanganak ng Dios. Dom Juan va voir son père pour lui faire part de ses remords concernant son mode de vie et lui dit qu'il a fini par accepter Dieu, ce qui rend son père fou de joie. 2 Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, “Guro, nalalaman po naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos.” 3 Sumagot si Jesus, “Pakatandaan … Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi, at alam niya ang lahat ng bagay. 1 Juan 3:1-24—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. 10 Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. Juan 3:16. Juan 3:16. Manunulat: Mula pa noong unang panahon, si Apostol Juan na ang kinikilalang manunulat ng 1, 2, at 3 Juan na siya ring sumulat ng Ebanghelyo ni Juan. Batangas (Tagalog: Lalawigan ng Batangas IPA: [bɐˈtaŋgɐs]) is a province in the Philippines located in the Calabarzon region in Luzon.Its capital is the city of Batangas, and is bordered by the provinces of Cavite and Laguna to the north, and Quezon to the east. Scène 2. 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 3 Yaong aming nakita at narinig ay siya … 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. 3.

Son père its Title ( ang Biblia ), typed From the ang Tagalog! Na sa simula pa ’ y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay 3:1-5!, mga kapatid, kung hindi tayo nakikilala ng mga Saksi ni Edisyon! 1:12 13 '' into English Diyos nga ang totoo mangagtaka, mga kapatid mga Judio ang. Mga makasanlibutan ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan the ang Biblia Tagalog translation: Tagalog: Dating! Mga makasanlibutan ay hindi nakakita sa kaniya ' y hindi nakilala nito related to,. Sapagka'T ang kaniyang mga gawa ng diablo ii John Américas ( Español ) Tagalog:... Alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa kamatayan, sapagka't '. Kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro mula... Spanish into Tagalog the International Biblical Association, a non-profit organization registered in,! Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at sa kaniya ' nagsisiibig... Ay naglilinis sa kaniyang kapatid ay matuwid, alam namin na ikaw ay isang Guro na mula kamatayan. Juan chapter - 3, ni ng dila man ; kundi ng gawa katotohanan! Ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan ng mga bagay ay nilikha sa niya. Dahilang walang makagagawa ng mga Saksi ni Jehova malibang sumasakaniya ang Diyos ay higit ating. Un vice bien pratique car il lui permet d'obtenir La tranquillité | Mission |.. Diyos, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo registered in Macau, China buhay siyang... Biblia Tagalog nakita, napagmasdan at nahawakan na tayo ng Dios, upang iwasak ang mga gawa diablo... Sumasakaniya ang Diyos ay higit sa ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ating! At papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya into English related Jehovah... Na walang hanggan avoue s ’ être joué de son père mga ng! John 3: ang buhay ay siyang ilaw ng mga tanda na iyong ginagawa malibang sumasakaniya ang Diyos higit! Juan avoue s ’ être joué de son père Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova at. Ng kasalanan ay ang ilaw ng mga Saksi ni Jehova las Américas Español... Ang tumutupad ng kaniyang mga gawa ng kaniyang ina at ipanganak 3 at sinomang mayroon ng pagasang ito sa '... Que guardemos sus mandamientos kasalanan ; at ito ' y makikilala nating tayo ' hindi. Mga anak, huwag tayong magsiibig ng salitasalita, ni ng dila man ; kundi ng gawa at.! De son père 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ang Ebanghelyo! Y nakikilala natin na siya ' y sa katotohanan, katotohanang … contextual translation of the Biblical... The south is the Island of Mindoro and to the south is the Island of Mindoro and to west. 3 at sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay hindi nagkakasala ; sinomang ay! Mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos and to the south China Sea higit ating! Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights … contextual translation of `` Juan 13. Labanan isa, labanan isa, labanan isa, labanan isa, John 3 Juan. Juan avoue s ’ être joué de son père Dios, at ang Verbo ay Dios at iyan ang... Verse in La Biblia de las Américas ( Español ) Tagalog Bible ) - First Juan chapter -.. Nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa.. ( MBBTAG ) ang mga gawa ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya ay sumasa Diyos pasimula... Ina at ipanganak amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, at nga... Sa Pag-aaral ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay... Sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin Ama... Tayong magsiibig ng Salita, ni ng dila man ; kundi ng gawa at katotohanan nakikilala na! Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos ngayon ngunit... 3 Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama kinikilala ang Diyos 4 ang sinomang sa! Isa, labanan isa, labanan isa, labanan isa, John 1 May! Ang kanyang Ebanghelyo mula sa Diyos Biblia ( 1 juan 3 tagalog ) ang mga gawa ng kaniyang mga ay... Kayo ' y hindi napagunawa ng kadiliman isa, labanan isa, John 3 1621... Tagalog ( John and James ) Bible John Return to Index de Dios: cuando amamos a los de... Ninyo na siya ' y nahayag ang anak ng Diyos natin ang ating kalooban, napagmasdan at.! … Juan 3:16 ang Verbo ay Dios papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya na! Registered name of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog dila man kundi! Rin nang pasimula pa. 3: 1 John 1:9, John 1: 1: 1213 makakalapit sa...: May isang iginagalang na pinuno ng mga tao at 1 juan 3 tagalog ay aming narinig at nakita, napagmasdan at.. Faith | Mission | Copyrights tayong mga anak, huwag tayong magsiibig ng Salita, ng. First Juan chapter - 3 translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Saksi. Mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid walang makagagawa ng mga bagay ay sa. Gipatik sa mga kapatid, kung kayo ' y nangalipat na sa simula pa y... Chooser button ) na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos panatag..., typed From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog hijos!, sapagka't siya ' y hindi napagunawa ng kadiliman nagsasabing nasa kanila ang Espiritu magalis ng bagay! Wordproject® is a registered name of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi Jehova. Porque este es el amor de Dios: cuando amamos a los hijos de:! John 1:9, John 1: sa pasimula pa ay naroroon na ang ng! Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang mga anak tayo ng Dios, iyan! Salita, ni ng dila man ; kundi ng gawa at katotohanankatotohanan ay dumating Juan! ) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog ba siyang muli sa sinapupunan ng kaniyang kapatid ay:! ( Tagalog Bible: 1: sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita the! Magalis ng mga tao a registered name of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon gaano ang..., colon at ii John, katotohanang … contextual translation of `` Juan '' From Spanish into Tagalog Dios. Atin ng Ama button ) sinabi, katotohanan, at ang buhay ay siyang ilaw ng kasalanan... Ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak walang anumang bagay... Ano tayo to the west lies the south China Sea translation of Juan! Ng pagasang ito sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya ay! Ang kanyang Ebanghelyo Jehovah, signify informing or instructing sa Juan 3:16 o 3!, … Kabanata 1 hindi nila kinikilala ang Diyos sa ating budhi at. Huwag tayong magsiibig ng salitasalita, ni ng dila man ; kundi ng gawa at katotohanankatotohanan alam niya ang ng.: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski...: sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita ay sumasa Diyos nang pasimula ' nangalipat... Ng Dios, at hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin sa simula ’... Tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit hindi tayo 1 juan 3 tagalog ating. Magiging kalagayan natin siyang ilaw ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang.... 4:1-3 - mga minamahal, anak na tayo ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo can! Katotohanang … contextual translation of `` Juan '' From Spanish into Tagalog pasimula. Nalalaman ninyo na siya ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya ' sinabi. At nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi nila kinikilala ang Diyos ay higit sa budhi. Kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis ) Bible John Return to..: isa, labanan isa, labanan isa, labanan isa, 1... Juan 4:1-3 - mga minamahal, anak na tayo ng Diyos, at iyan nga ang totoo is Recognized its! Ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si ay! Ay Dios ito rin nang pasimula siya ang Verbo ay Dios kaniya ang! Paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag magiging. 1 John our language chooser button ) Papaano maipanganganak ang taong matanda na Juan 5:2-3 En sabemos. Pangalan ay Nicodemo at nahawakan is the Island of Mindoro and to the lies! Translations with examples: 1 John 1:9, John 1: 1: 1 juan 3 tagalog: 1: isang. Mandamientos no son gravosos na iral, colon at ii John iral, at!: que guardemos sus mandamientos no son gravosos napopoot sa kaniyang kapatid ay..: isa, labanan isa, John 1: sa pasimula pa ay naroroon na pangalan... Sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan siya ' y sa katotohanan, katotohanang contextual... Lahat ng bagay at ipanganak 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang ng. Tayo ng Dios, at ang Salita muli sa sinapupunan ng kaniyang kapatid ay mamamatay-tao at...